15 වැනි පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අන්තර්ජාතික සමුළුව 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කල 15 වැනි පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අන්තර්ජාතික සමුළුව 2019 දෙසැම්බර් මස 17 වනදා විශ්වවිද්‍යාලීය සුමංගල කියවීම් ශාලාවේදී පැවැත්විය.

මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, චීනයේ බීජිං විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය හාඕ වෙයිමින් මහතා, ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරාධිපති ගරු තවලම බන්දුල හිමියන්, පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානී මහාචාර්ය එම්. ඩී. ඩී. අයි. ගුණතිලක මහතා  ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී වූ අතර ආචාර්ය ගරු කුඹුකේ චන්දාලෝක හිමියන් මුලසුන හෙබවූ අතර මහාචාර්ය මැදගම්පිටියේ විජිතධම්ම හිමියන් සමුළුවේ ලේකම් ධූරය හෙබවීය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News