අලෙවි කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශයේ වයිබ්ස් 2020

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අලෙවි කළමනාකරණ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද “වයිබ්ස් 2020” ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගනයේදී පසුගිය ජනවාරි මස 9 වන දින අති උත්කර්ෂණවත් අන්දමින් පැවැත්විණ.

මෙම අවස්ථාවට විශ්වවිද්‍යාලයීය වැඩබලන උපකුලපති සුදන්ත ලියනගේ මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගිවිය.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News