ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණය 2019 සඳහා පර්යේෂණ පත්‍ර කැඳවීම

February 7 @ 8:00 am - February 8 @ 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 60 වන සංවත්සරයට සමගාමීව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විද්‍යා අධ්‍යනාංශය විසින් මෙම සම්මන්ත්‍රණය සංවිධානය කර ඇත. 1978 වසරේදී ස්ථාපිත කරන ලද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාව තුල කීර්තිමත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් වන අතර දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඉහල මට්ටමේ පර්යේෂණ සිදු කිරීමට මෙම විශ්ව විද්‍යාලය කැපවී සිටී.

ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණය 2019 පෙබරවාරි මස 7 සහ 8 වන දින වලදී කොළඹදී පැවැත්වීමට නියමිත අතර මෙහිදී දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය උපාධි අපේක්ෂකයන් හට ඔවුන්ගේ සම වයසේ සහ විශේෂඥයන් සමඟ ඔවුන්ගේ පර්යේෂණ කටයුතු ඉදිරිපත් කිරීම හා ඒ පිලිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අවස්ථාව සැලසෙනු ඇත.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Start:
February 7 @ 8:00 am
End:
February 8 @ 5:00 pm