ආචාර්ය කමලේශ් කේ. ගලියා මහත්මිය විසින් “ඓතිහාසික දෘශ්ටිකෝණය සහ නින්දේ නැඟී එන ප්‍රවණතා” යන මැයෙන් ආරාධිත දේශනයක් පැවැත්විය.

ඉන්දියාවේ කේරළයේ පිහිටි ප්‍රකට ශ්‍රී චිත්‍රා තිරුනාල් වෛද්‍ය විද්‍යා සහ තාක්ෂණ ආයතනයේ විද්‍යාඥවරියක් සහ ජෛව වෛද්‍ය තාක්ෂණ අංශයේ නින්ද පිලිබඳ පර්යේෂණ අංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය කමලේශ් කේ. ගලියා මහත්මිය විසින් පවත්වනු ලබන ආරාධිත දේශනය 2019 පෙබරවාරි මස 13 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ශල්‍ය වෛද්‍ය අධ්‍යනාංශයේදී පැවැත්විය.

මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා හා ආචාර්ය ගලියා මහත්මිය කීර්තිමත් ස්නායු විද්‍යාඥ මහාචාර්ය මසාඕ ඉටෝ සමඟ ජපන් ස්නායු විද්‍යා සංගම් සම්මේලනයේදී, කියොතෝ, 2006

මෙහිදී සෞඛ්‍ය සම්පන්න සිරුරක් සහ මනසක් සඳහා නින්දේ ඇති වැදගත්කම අවධාරණය කෙරිණ. මෙහිදී මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතාද වැදගත් කරුණු මෙයට එකතු කළේය. මෙම දේශනය සඳහා එම පීඨ ආචාර්යවරුන් හා සිසුන් 100ක් පමණ සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News