කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ නවක සිසුන් පිළිගැනීමට ජ’පුර සුදානම්

ශ්‍රී ලංකාව තුල උසස් පෙළ සඳහා වාණිජ විෂය ධාරාවෙන් පෙනී සිටින සිසුන්ගෙන් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හිමිකරගන්නා සිසුන් සඳහා උසස් අධ්‍යයාපන වරම් හිමිකරදෙන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ නවක සිසුන් කණ්ඩායම බඳවා ගැනීම 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 30 වැනිදා පෙ.ව. 8.30 ට සිදු කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු මේ වන විට සුදානම්ව පවති. සමාරම්භක උත්සවය විශ්වවිද්‍යාලීය බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වෙන අතර එහිදී මහාචාර්ය සමන් චන්ද්‍ර රණසිංහ මහතා විසින් “ජිවත් වීමේ කලාව” මැයෙන් විශේෂිත දේශනයක් පවත්වනවා ඇත.

මෙවර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨය හරහා සිසුන් 1220 දෙනෙකුට සරසවි වරම් හිමිවන අතර ඔවුන් සඳහා වූ නම්නිකරන වැඩසටහන 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 31 වැනිදා සිට නොවැම්බර් මස 04 වැනිදා දක්වා පැවැත්වේ.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News