May 19, 2016

Day

වන හා පාරිසරික විද්‍යා සංගමයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම මැයි මස 17 වන දින පාරිසරික විද්‍යා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි . ඔවුහු 2016/2017 වර්ෂය සදහා නව නිලධාරී මණ්ඩලය එදින පත් කරන ලද අතර ඉදිරි වර්ෂය සදහා නියමිත ව්‍යාපෘති පිළිබඳව සාකච්ඡ කලහ.
Read More

Recent Comments