මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග

Prof_sampath_amaratunge

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ධුරයට අඛණ්ඩව දෙවන වතාවටත් දැක්මක් සහිතව සංවිධාන ගොඩනඟන, ශුර විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලක, ඉතා දක්ෂ ශාස්ත්‍රඥ, කීර්තිමත් ව්‍යාපාරික උපදේශක සහ මානවවේදී මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා තේරී පත්විය.

මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ප්‍රථම ආර්ථික විද්‍යා ගෞරව කලා උපාධිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයෙන් ලබා ගත් අතර කලා දර්ශනවේදී  උපාධිය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලෙනුත් විද්‍යා දර්ශනවේදී උපාධිය සහ ආචාර්ය උපාධිය ජපානයෙන් ද ලබා ගත්තේය. අවුරුදු 27 ක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවයේ නියතු වූ එතුමා ජපානයේ ග්‍රාමීය ආර්ථික සංවර්ධන අධිකාරියකින් පර්යේෂණ විශිෂ්ටතා ගෞරවාන්විත සම්මානය(2012) ඇතුළු සම්මාන කිහිපයක්ම දිනා ගත්තේය. මෙතුමාගේ නමට 75 කට වඩා වැඩි දේශීයව හා අන්තර්ජාතිකව නිර්දේශිත ප්‍රකාශන ප්‍රමාණයක් පවතී.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ 2008 සිට 2014 දක්වා පිඨාධිපති ධුරය හෙබවූ එතුමා 2014 වසරේ උපකුලපති ධුරයට පත් වූ පසුවද පිඨයේ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් එතුමා ගෙන ගිය වැඩපිළිවෙල අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන ලදී. මෙතුමාගේ උපකුලපති ධුර කාලයේදී විශ්වවිද්‍යාලයේ පිඨ 5 පිඨ 7 ක් දක්වා ඉහළ යවමින් නව ඉංජිනේරු හා තාක්ෂණ පිඨ පිහිටුවීම සඳහා පෙරමුණ ගත්තේය.

තව කියවන්න පිවිසෙන්න :  www.sjp.ac.lk/about/vc/professor-sampath-amaratunge/