ජාත්‍යන්තර

IRCHSS-2016
මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨය විසින් මෙහෙයවූ පස්වන මානව හා සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ අන්තර්ජාතික පර්යේෂණ සමුළුව නොවැම්බර් මස 10 සහ 11 දිනවල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ “ශ්‍රී සුමංගල මන්දිරය” පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ මානව හා සමාජ විද්‍යා පිඨයේ වත්මන් සහ හිටපු පීඨාධිපතිගේ මග පෙන්වීම හා...
Read More
applied-finance-program
2016 ඔක්තෝම්බර් මස 20 වැනිදා සිට 25 වැනිදා දක්වා ඉන්දියාවේ දිල්ලි ව්‍යාපාර පාසල විසින් මෙහෙයවන ලද අන්තර්ජාතික සමුළුවක් හා වැඩමුළුවක් සදහා ව්‍යවහාරික මුල්‍ය උපාධි වැඩසටහනේ පශ්චාත් උපාධි සිසුන් සහභාගි විය. මෙහි සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කලේ ආචාර්ය වසන්ත පෙරේරා මහතා සහ මහාචාර්ය වයි. කේ. වීරකෝන් බණ්ඩා මහතායි.
Read More
ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් දැනට කැනඩාවේ කැල්ගරි විශ්ව විද්‍යාලයේ සේවය කරන මහාචාර්ය ජනක රුවන්පුර විශ්ව විද්‍යාලයක කීර්තිය පිළිබඳව දේශනයක් පශ්චාත් උපාධි පීඨයේදී පවත්වනු ලැබීය. විස්තර සඳහා යොමු වන්න.
Read More
science exchange program with Dean
විද්‍යා පීඨය හා එක්සත් ජනපද Cottey විශ්ව විද්‍යාලය අතර සිසු හුවමාරු වැඩසටහන පිළිබද විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න. http://www.sjp.ac.lk/news-si/science-faculty-international-internship-program-with-cottey-college-nevada-usa/
Read More
11Prof Kennedy D Gunawardana
ගිණුම්කරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ගිණුම්කරණය සහ තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ මහාචාර්ය කෙනඩි ඩී. ගුණවර්ධන විසින් නෙදර්ලන්තයේ රොටර්ඩෑම් හි ඉරැස්මස් විශ්ව විද්‍යාලයේදී ” ශ්‍රී ලංකාව තුළ තිරසාර සංවර්ධනයේ අභියෝග සහ බාධක : උපාය මාර්ගික ප්‍රවේශයක් ” යන මැයෙන් 2016 අගෝස්තු මස 11 වන දින ආරාධිත දේශනයක් පත්වනු ඇති. නිවාස හා නාගරික සංවර්ධන අධ්‍යයනය සඳහා වූ ආයතනය ( IHS ),...
Read More
ෂේජියෑං ශුරෙන් විශ්ව විද්‍යාලයේ නව සේවා ආයතනයේ නියෝජ්‍ය පීඨාධිපති ආචාර්ය හන්ග් කුයිබෝ මහතා මාස 3 ක නිල පත්වීමක් සදහා ව්‍යසායකත්ව දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණියේය. දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ ගරු සාමාජිකයෙක් ලෙස ක්ෂේත්‍ර ව්‍යසායකත්ව, නව නිපැයුම් සහ පර්යේෂණ ක්‍රමයන්හි අධ්‍යයන කටයුතුවල ඒ මහතා නිරත වේ. කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය අනුර කුමාර සහ ව්‍යසායකත්ව දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන ආර්....
Read More
වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න:http://www.sjp.ac.lk/news/academic-and-student-teacher-exchange-programmes-with-honghe-university-china/
Read More
විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : http://www.sjp.ac.lk/news/upuli-perera-from-dep-of-estate-mgt-to-be-at-chicago-forum-on-global-cities-2016/    
Read More
1 10 11 12