කලු කොටියාගේ කතාව – ශ්‍රී ලංකාවේ දිවියන්, රූපානුදර්ශ සහ සංරක්ෂණ ක්‍රමෝපායයන් පිළිබඳ ZOOM Online දේශනය

July 5 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ “වන හා පාරිසරික විද්‍යා සංගමය” විසින් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම විවෘත ZOOM දේශනය මඟින් ලංකාවේ දිවියන්ගේ විවිධත්වය සහ සංරක්ෂණ ක්‍රමෝපායයන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම අරමුණු කෙරේ.

මෙම වැඩසටහන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රවේණි හා අණුක ජීව විද්‍යා ඒකකයේ ආචාර්ය ඉරේෂා හරිස්චන්ද්‍ර මහත්මියගේ සහ තරුණ සත්ත්වවේදීන්ගේ සංගමයේ ක්ෂීරපායි අධ්‍යයන අංශයේ ප්‍රධාන උපදේශක පුබුදු වීරරත්න මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් 2020 ජූලි 5 ඉරුදින පස්වරු 7ට ආරම්භ වේ.

දේශනය සිංහල මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වේ.

Register for the Session
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Date:
July 5
Time:
7:00 pm - 9:00 pm

Venue

Zoom Online Lecture

Organizer

Department of Forestry and Environmental Sciences