නිරවුල් මනසකින් සුවබර දිවියකට “සිත්දැහැන”

June 20 @ 8:00 am - 9:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

නිරවුල් මනසකින් සුවබර දිවියකට,
*සිත්දැහැන*

▪ජීවිතයේ අරමුණු සිත හා එක්ව ජයගන්න,

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය, *සතිපාසල පදනම (Sati Pasala Foundation) – Mindful School* හා එක්ව
_*’How to begin mindfulness’*_ යටතේ පළමුවන වැඩමුළුව

*ගරු.අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී ස්වාමීන්ද්‍රයන්* විසින් මෙහෙයවීමෙන්.

දිනය: *2021 ජුනි 20*
වේලාව: *පෙ.ව 8.00 සිට පෙ.ව 9.00 දක්වා*
Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ.
https://zoom.us/j/99610622684?pwd=TjlOaVl4d3JPMjhKa05tN2cwL2ozUT09

Meeting ID: 996 1062 2684
Passcode: 521521

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Date:
June 20
Time:
8:00 am - 9:00 pm