නීතිය, පාරිසරික සුරක්ෂිතතාවය සහ තාරුණ්‍යයේ වගකීම් – නීතිඥ ආචාර්ය ජගත් ගුණවර්ධන

28th November 2021 @ 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

*සියළුම වෘක්ෂ ලතාවෝ කපා දැමු පසු, සියළුම ගංගාවෝ සිදී ගිය පසු, අන්තිම මාළුවාද අල්ලා ආහාරයට ගත් පසු මිනිසා තේරුම් ගනීවි මුදල් ආහාරයට ගත නොහැකි බව.*

_රතු ඉන්දියානු නායක සියැටල්_
——————————

_නීතිඥය ආචාර්ය ජගත් ගුණවර්ධන_ මහතා විසින් මෙහෙයවනු ලබන *නීතිය, පාරිසරික සුරක්ෂිතතාවය සහ තාරුණ්‍යයේ වගකීම්.* යන මාතෘකාවේ යටතේ පවත්වන මාර්ගගත වැඩසටහන

*නොවැම්බර් මස 28 වන ඉරුදින පස්වරු 5.00 සිට*
ඔබ වෙතට ගෙන ඒමට සියලු කටයුතු සුදානම්ව ඇත.
ඔබේ දැනුම වැඩිකරගනිමින් අදහස් බෙදාගන්න ඔබත් අප හා එක්වන්න.

ඔබ අප හා සම්බන්ධ විය යුත්තේ,

*Zoom link:*
https://learn.zoom.us/j/9945759311?pwd=V0ZjRVFDS1J2SjdRWjNuVk1LL0Izdz09

Meeting ID: 994 575 9311
Passcode: EManage19#

සංවිධානය,
*CETSS තාක්ෂණ පීඨය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය*
සහ
*ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජීවවේදීන්ගේ සංගමය*

Details

Date:
28th November 2021
Time:
5:00 pm