විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2022

1st September 2022 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

 

Details

Date:
1st September 2022
Time:
3:00 pm - 5:00 pm
Event Tags:
, , ,

Organizer

Faculty of Humanities and Social Sciences
Website:
http://fhss.sjp.ac.lk/

Venue

Sri Sumangala Auditorium
University of Sri Jayawardenepura
Wijerama, Nugegoda, Sri Lanka
+ Google Map
Website:
www.sjp.ac.lk