ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ 60 වන සැමරුම් සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනය හා සාංඝික දානය

17th February 2019 @ 8:00 am - 18th February 2019 @ 1:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ 60 වන සංවත්සර සැමරුමට සමගාමීව පවත්වන සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනය 2019 පෙබරවාරි මස 17 වන දින සුමංගල මන්දීරයේදීද සංඝයා වහන්සේලා 145 නමක් සඳහා වන සාංඝික දානය 2019 පෙබරවාරි මස 18 වන දින විශ්ව විද්‍යාලයීය බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදීද පැවැත්වේ.

60 වන සංවත්සර සැමරුමට සමගාමීව පවත්වන එළඹෙන සිදුවීම්

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Start:
17th February 2019 @ 8:00 am
End:
18th February 2019 @ 1:00 pm

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.