“ඓතිහාසික දෘශ්ටිකෝණය සහ නින්දේ නැඟී එන ප්‍රවණතා” යන මැයෙන් ආරාධිත දේශනය

13th February 2019 @ 3:00 pm - 3:45 pm
Loading Events
  • This event has passed.

ඉන්දියාවේ කේරළයේ පිහිටි ප්‍රකට ශ්‍රී චිත්‍රා තිරුනාල් වෛද්‍ය විද්‍යා සහ තාක්ෂණ ආයතනයේ විද්‍යාඥවරියක් සහ ජෛව වෛද්‍ය තාක්ෂණ අංශයේ නින්ද පිලිබඳ පර්යේෂණ අංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය කමලේශ් කේ. ගලියා මහත්මිය විසින් පවත්වනු ලබන ආරාධිත දේශනය 2019 පෙබරවාරි මස 13 වන දින පස්වරු 2.00 සිට පස්වරු 2.45 දක්වා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ශල්‍ය වෛද්‍ය අධ්‍යනාංශයේදී පැවැත්වේ.

 

Download Poster>> 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Date:
13th February 2019
Time:
3:00 pm - 3:45 pm

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.