රන්රසු ප්‍රතිභා අභිනන්දන කලා මංගල්‍යය 2019

January 16 @ 8:00 am - January 30 @ 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨය විසින් සංවිධානය කරන රන්රසු ප්‍රතිභා අභිනන්දන කලා මංගල්‍යය  2019 දෙසැම්බර් මස සහ 2020 ජනවාරි මස විශ්වවිද්‍යාලයීය බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

වෙබ් අඩවිය : http://fhss.sjp.ac.lk/ranrasu/ 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Start:
January 16 @ 8:00 am
End:
January 30 @ 5:00 pm

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.