විදුදැය අනුබුදු මිහිදු වන්දනා 2020

June 5 @ 8:00 am - June 6 @ 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

උතුම් පොසොන් මංගල්‍යය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය සුපිපෙන පියුම් බෞද්ධ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද ධර්ම දේශනාව සහ භාවනා වැඩසටහන 2020 ජුනි මස 5 සහ 6 වන දිනයන්හිදී පැවැත්වේ.
තවද පොසොන් මංගල්‍යයට සමගාමීව පවත්වනු ලබන සියලු රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා විවෘත කෙටිකතා නිර්මාණ තරඟය පොසොන් සතිය පුරා පැවැත්වේ.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න : Supipena Piyum Buddhist Society – USJ (Facebook page)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Start:
June 5 @ 8:00 am
End:
June 6 @ 5:00 pm

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.