ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය SLUG – 2016 ලකුණු සටහනේ පෙරමුණේ

ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා ( Slug ) 2016, වයඹ විශ්ව විශ්වවිද්‍යාලයේදී සැප්තැම්බර් 1 වන දින ආරම්භ කරන ලදී.
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය තවමත් ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණේ පසුවෙනවා.

තරගාවලියේ 5 වන දින, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය වැඩිම ලකුණු ( ලකුණු 136 ) ලබා ඇත.

slug 2016

(Image and results from moraspirit)

දැල්පන්දු – කාන්තා අවසන් මහා තරගය

slug netball finals

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය තරගය දිනා ගැනීමට සමත් විය.
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය හා පේරාදෙණිය විශ්ව විද්යාලය අතර තරගය පැවැත්විණි.
බැඩ්මින්ටන් – කාන්තා අර්ධ අවසන්

slug badminton women
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය තරගය දිනා ගැනීමට සමත් විය.
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය හා කොළඹ විශ්විද්‍යාලය අතර තරගය පැවැත්විණි.

 

slug points table

ප්‍රසාද ලකුණු සටහන ( SLUG ) – 5 සැප්, 2016

තරඟ දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්රීඩාංගණය, කොළඹ, මොරටුව, පේරාදෙණිය, කැලණිය හා වයඹ විශ්ව විශ්විද්‍යාලය භූමිය තුළ හා කොළඹ ටෙනිස් පිටි දී පැවැත්වේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts