පුවත්

පුවත්

අරණායක නායයෑමෙන් විනාශ වූ අප විශ්වවිද්‍යාල සිසුවාගේ නිවස නැවත සකස් කර දීමට ඔබගේ සහය ලබා දෙන්න. ඒ සඳහා ඔබගේ සියළු ආධාර පහත බැංකු ගිණුමට බැර කරන්න. බැංකුව: මහජන බැංකුව, ගංගොඩවිල ශාඛාව ගිණුම් අංකය: 097 1001 8 2315472 ගිණුමෙහි නම: Sri Jayawardenepura Student Relief Fund   වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න. උප කුලපති කාර්යාලය: +94 11 2803474/ 2758202 මහාචාර්ය...
Read More
මලසියාවේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ආර්ථික විශේෂඥ රැල්ෆ් වන ඩෝන් මහතා සහභාගී වූ දකුණු ආසියානු ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධ මහා බැංකු විශේෂ වැඩමුළුව මැයි මස 16 වනදා පැවැත්වුණි.   This post is also available in English 
Read More
flood-affected-students
පීඩාවට පත් වූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්යාල ශිෂ්‍යයන්ට උපකාර කිරීම සඳහා එවැනි සරසවි සිසුන් පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. මහාචාර්ය හේමන්ත කොට්ටේවත්ත මහතා (0715328953) චානක උදයකුමාර මහතා (0718387130) Related: Send details on Flood affected Jayewardenepura students Hand in need – donations for victims of floods
Read More
A relief campaign by collecting essential needs and donating them to the affected people is being carried out by USJP.Join hands with the university by providing following items to the collection points. Financial aid Rice Coconuts Milk powder ,sugar (1kg packets),Tea powder (100 g packets) Dhall(1 kg packets) spices Tooth paste,tooth brushes,soap Bottled water (5...
Read More
“සතුට තිලින කරන්න” මැයින් ජපුර වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශන ඒකකය මගින් සංවිධානය කල පිළිකා රෝහල සදහා ආධාර බෙදා දීම මැයි මස 18 වන දින රෝහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි
Read More
ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිටයේ අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වූ අර්ධ දින වැඩමුළුව මැයි මස 20 වනදා Berjaya Mount Royal හෝටලයේදී පැවැත්වුණි.  
Read More
වන හා පාරිසරික විද්‍යා සංගමයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම මැයි මස 17 වන දින පාරිසරික විද්‍යා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි . ඔවුහු 2016/2017 වර්ෂය සදහා නව නිලධාරී මණ්ඩලය එදින පත් කරන ලද අතර ඉදිරි වර්ෂය සදහා නියමිත ව්‍යාපෘති පිළිබඳව සාකච්ඡ කලහ.
Read More
ඕස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමය මගින් පිරිනමන විශ්ව විද්‍යාලයේ ආර්ථික අපහසුතා වලින් පෙලෙන සිසුන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය කිරීමේ රැස්වීම 2016.05.17 වන දින පෙ.ව 9.00 සිට පැවැත්විණි. This post is also available in English
Read More
එංගලන්තයේ රාජකීය කෘෂිකර්ම විශ්ව විද්යාලයේ මහාචාර්ය අලි පර්සා මහතා පසුගිය මැයි 4-6 දෙදින දේපල කළමනාකරණය හා තක්සේරුකරණ උපාධි පාඨමාලාවේ බාහිර ඇගයීම  සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණියේය.    
Read More
1 72 73 74 75

Recent Comments