உயர் கல்விக் கற்றல் தொடர்பான சான்றிதழ் பாடநெறி

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக சேவையணி அபிவிருத்தி நிலையம் ஏற்பாடு செய்கின்ற உயர் கல்விக் கற்றல் தொடர்பான சான்றிதழ் பாடநெறி தொடர்பாக விண்ணபங்கள் கோரப்படுதல்.

மேலதிக விபரங்கள் : www.sjp.ac.lk/courses/certificate-course-in-teaching-in-higher-education/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News