ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමා හා පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමාව 2015

mass-comunication-and-sinhala-department-300x55

27 වසරක්‌ පුරා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමා හා පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමාව හැදෑරීම සඳහා 2015 වර්ෂයට අයෑදුම්පත් කැඳවා ඇත. අයදුම්පත්‍ර භාර ගැනීම දෙසැම්බර් 30 දායින් අවසන් වේ. වැඩි විස්‌තර 071 7656262 හෝ 0777959225 දුරකථන අංකයෙන් ලබා ගත හැකිය.

ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන කටයුතුවල නිරතවී සිටියත් ඒ පිළිබඳ විශ්වවිද්‍යාල මට්‌ටමේ අධ්‍යාපනයක්‌ ලැබීමට අවකාශ නොමැති අවම වශයෙන් අ. පො. ස. (සා. පෙළ) සමත් අයට ලේඛකත්ව සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකි වේ.

ඕනෑම විෂයයකින් පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයකින් උපාධියක්‌ ලබා ඇති, කලා හෝ මාධ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ පළපුරුද්දක්‌ ඇති අයට ලේඛකත්ව සන්නිවේදන පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිවේ.

ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සාර්ථක ලෙස නිම කරන අය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්‌ත්‍රවේදී බාහිර උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබති.

ලේඛන කලාව හා සන්නිවේදනයට අදාල භාෂා පරිචය, පෙර අපරදිග කලා විචාරය, නාට්‍ය, ගීත, කාව්‍ය, නවකතා, කෙටිකතා විධි, ගුවන්විදුලි සන්නිවේදනය, රූපවාහිනී සන්නිවේදනය, මුද්‍රිත සන්නිවේදනය, ප්‍රවර්ධනය හා මහජන සම්බන්ධතා යන විෂයයන් පිළිබඳ ප්‍රාමාණික අවබෝධයක්‌ මෙම පාඨමාලාව මගින් ලබාදේ. දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම ක්‍ෂේත්‍ර පිළිබඳව ආවරණය කෙරෙන එකම පාඨමාලාවද මෙය වේ. පාඨමාලා කාලය වසරකි. සෙනසුරාදා දිනවල පෙ. ව. 8.30 සිට ප. ව. 3.30 දක්‌වා පමණක්‌ දේශන පැවැත්වේ.

අයදුම්පත්‍ර භාර ගැනීම නොවැම්බර් 30 දායින් අවසන් වේ. වැඩි විස්‌තර 0777959225 දුරකථන අංකයෙන් ලබා ගත හැකිය.

විස්තර බා ගත කර ගන්න.
media diploma details

Category Posts