පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට අවශ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල දැනුම ජපුරෙන්

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව තුල පැවැත්වෙන විවාද හා විෂය මුලික කරගත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම් වලදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරුන්ට අවශ්‍ය දැනුම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ අධ්‍යයන මණ්ඩල සාමාජිකයින් හරහා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇත. ඒ හරහා ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණකරුවන්ට වඩා ප්‍රයෝගික ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණයටත් ඒ තුලින් වඩා හොද පාලනයක් රට තුල ඇති කිරීමටත් හැකි වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙනවා.

මේ සම්බන්ධව වූ අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම පසුගිය දා සිදු වූ අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජිය විද්‍යා පිඨයේ පිඨාධිපති මහාචාර්ය ඩි. පී. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නවෝත්පාදනය, නව නිපැයුම් සහ ව්‍යාපාර නිර්මාණ කවුන්සිලයේ සම සභාපති මහාචාර්ය ශිරන්ත හීන්කෙන්ද මහතා, දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අංශප්‍රධාන පී.  එල්. ටී. පුරසිංහ මහතා, සහයෝගිත වැඩසටහනේ කැඳවුම්කරු ආචාර්ය සුජීව හෙට්ටිආරච්චි මහතා සහපාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු එම්. තිලකරාජ් මහතා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය අශු මාරසිංහ මහතා, නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයන් සඳහා වූ ජනතා ක්‍රියාකාරිත්වයේ විධායක අධ්‍යයක්ෂක තාරක බාලසුරිය මහතා, රොෂාන් හෙට්ටිආරච්චි මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් ඊට සහභාගී විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News