ව්‍යාපාර ආර්ථික අධ්‍යයනාංශයෙන් වරප්‍රසාද නොලත් පාසල් වලට අධ්‍යාපනික පහසුකම්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන එක්සත් සමාජීය වගකීමක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු වරප්‍රසාදිත පාසල් සඳහා අධ්‍යාපන පහසුකම් සැපයීමේ අරමුණින් සංවිධානය කරන ලද ව්‍යාපෘතිය 2019 අගෝස්තු 20 වැනිදා සාර්ථකව නිමාවිය.

වාර්ෂිකව සංවිධානය වන මෙම වැඩසටහනින් වරප්‍රසාද නොලත් පාසල් වලට අධ්‍යාපනික පහසුකම් ලබාදීම අඛණ්ඩව සිදු වූ අතර මෙවර එය තවත් ඉදිරියට ගෙන යමින් ත්‍රිකුණාමලය ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලයෙහි පළමු වසර සිට පස්වන වසර දක්වා අධ්‍යාපනය ලබමින් සිටිනා සිසුන් 27 දෙනෙකු සඳහා අධ්‍යාපන උපකරණ සැපයීම සිදු කරන ලදී.

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News