ව්‍යාපාර ආර්ථික අධ්‍යයනාංශයෙන් වරප්‍රසාද නොලත් පාසල් වලට අධ්‍යාපනික පහසුකම්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන එක්සත් සමාජීය වගකීම 2018 අගෝස්තු මස 20 වැනිදා සාර්ථකව නිමාවිය.

වාර්ෂිකව සංවිධානය වන මෙම වැඩසටහනින් වරප්‍රසාද නොලත් පාසල් වලට අධ්‍යාපනික පහසුකම් ලබාදීම අඛණ්ඩව සිදු වූ අතර මෙවර එය තවත් ඉදිරියට ගෙන යමින් හල්දුම්මුල්ලේ දුෂ්කර පාසල් දෙකක සිසුන්ට අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම් තේරුම් ගැනීමට හැකි ආකාරයේ අධ්‍යාපනික සංචාරයක් ද සංවිධානය කෙරිණි. එම සංචාරයට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, ජාතික කෞතුකාගාරය, විහාර මහා දේවි උද්‍යානය, නෙළුම් පොකුණ සහ ගල්කිස්ස මුහුදු වෙරල ඇතුළු ස්ථාන කිහිපයක් ඇතුලත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts