ජපුර වෛද්‍ය සිසුන්ගේ කණ්ඩායම වෛද්‍යවරුන්ගේ කණ්ඩායම පරදා ජය ගනී.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කොළඹ දකුණ ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍ය කණ්ඩායම පරදා ජයගනී. 2019 මාර්තු මස 13 වන දින කුරේ පිටියේ ඕවර 25 ක තරඟයක් ලෙස මෙය පැවැත්වුණු අතර වෛද්‍ය කණ්ඩායමට සියල්ලන් දැවී රැස් කර ගත හැකි වූයේ ලකුණු 139ක් පමණක් වන අතර ජපුර වෛද්‍ය සිසුන් ඕවර 16කදී ලකුණු 140ක් ලබාගන්නා ලදී.
ජපුර වෛද්‍ය සිසුන් හා පේරාදෙණිය වෛද්‍ය සිසුන් අතර තරඟය 2019 මාර්තු මස 24 වන දින පෙරවරු 10 සිට පේරාදෙණි විශ්ව විද්‍යාල පිටියේදී පවත්වනු ලැබේ.

Category Posts

Japura Medical Students beat Doctors Cricket team

Students’ cricket team of the Faculty of Medical Sciences (FMS), University of Sri Jayewardenepura (USJP) managed to beat the Doctors’ Cricket team of the Teaching Hospital, Colombo South (THCS), in a 25 over match played at Cooray Park, on 13th of March 2019. THCS scored 139 all out and our team scored 140 for 6 wickets in 16 overs.
Our team will be playing their Annual Big match with the Faculty of Medicine, University of Peradeniya, on 24th of March 2019 at 10.00am at the Peradeniya University Grounds.

Category Posts