වෛද්‍ය පීඨයේ සමාජ සේවා ව්‍යාපෘතිය ලෙස ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ වෛද්‍ය කඳවුරක් පවත්වයි.

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා ත්‍රිකුණාමල බලගණයේ සිවිල් කටයුතු නිලධාරී කර්නල් සරත් ගුණසේකර මහතාගේ ආරාධනයෙන්  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය හා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය සහයෝගීතාවයෙන් නොමිලේ වෛද්‍ය කඳවුරක් 2019 දෙසැම්බර් මස 14 වන දින පැවැත්විණ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News