ඩබ්. ඩී. අමරදේව මහා ගාන්ධර්වයාණෙනි.. ඔබට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උත්තමාචාරය…

gee-magala-audence-amaradewa-vc-2

“පිපුණ කුසුම පරවූවා
බඹර කිකිණි ගොළු වුණා”

මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න අප මහඇදුරුතුමන්ගේ ඇරයුම පිළිගෙන එදා  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පැවැත්වූ “ගී මාගල” වැඩසටහනට සපැමිණි ආචාර්ය පණ්ඩිත් ඩබ්. ඩී. අමරදේවයන්  ඔහුගේ මධුර මනෝහර ගී ස්වරයෙන් සරසවියේ අප හැමගේ ගී පවස නිවාලූවේ ඒ සදහා රුපියල් ශත වලින් මිලක් අය නොකරමින්…
ඒ නිහතමානී සොදුරු මිනිසා අප අතරට එක් කළ මතකයන් සදා අමරණීයයි…

භාෂාවේත්, නාදයේත්, හඩ මාධූර්යයේත් සුවිශිෂ්ඨ සුසංයෝගය,  දේශයේ මහා ගාන්ධර්ව ආචාර්ය පණ්ඩිත් ඩබ්. ඩී. අමරදේවයන්ට  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උත්තමාචාරය…
සමාජ සහ මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර ආචාර්ය පණ්ඩිත් ඩබ්. ඩී. අමරදේව පිළිබඳව තැබූ සටහන 
සංයොගය හා වියොගය ජීවිතයේ ධර්මතා දෙකයි
දිවියෙහි දුක, සැප, සතුට, අසතුට
මනාව ස්පර්ශ කළ
චමත්කාරජනක කලකෘති නිමැවූ
මහා  සංගීතප්‍රාඥයා
අප හැර නික්ම ගියේය ….
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය එතුමාට අමරදේව ප්‍රතිසංවේදය කෘතිය පළ කරමින්,
රන් පදක්කම් පිරිනමුයේ අසුව දශකයේ මුලය
සුර,  වීර, ධීර ගුණෙන් සපිරි
ශ්‍රී ලාංකීක  ජන සමාජය උසස් රසිකත්වය කරා යොමුකළ
අපේ සංස්කෘතික  ජිවන ගීතය  නුඔයි……….
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Touch the Peak – J’pura annual online job fair and workshop 2020

  September 11 @ 8:00 am - September 25 @ 5:00 pm
 2. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 3. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 4. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 5. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11

Recent Posts