ආචාර්ය ප්‍රනීත් අභයසුන්දර මහතා ශාසන සනාථන ශතකාභිමාන ගෞරව සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි.

2019 දෙසැම්බර් මස 21 වන දින පැවති බෞද්ධ මහා සම්මේලන 100 වන සංවත්සරය සැමරුමේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ ආචාර්ය ප්‍රනීත් අභයසුන්දර මහතා බුද්ධ ශාසනය සඳහා කරන ලද අමිල මෙහෙවර උදෙසා ශාසන සනාථන ශතකාභිමාන ගෞරව සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News