නවෝත්පාදන පර්යේෂකයන් හට ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2019

නවෝත්පාදන, නව්‍යකරණ තරඟාවලිය සහ ප්‍රදර්ශනය – 2019 හි  ප්‍රදාන පිරිනැමීමේ උත්සවය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නවෝත්පාදන, නව්‍යකරණ සහ ව්‍යපාර නිර්මාණ කවුන්සිලයේ සංවිධානයෙන් 2018 නොවැම්බර් මස 21 වන දින ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ නව විද්‍යා රැස්වීම් ශාලාවේ දී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය උප කුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ අනුග්‍රහයෙන් පැවැත්විණ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News