2016 නාද – මුල්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය

මුල්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය තවත් එක් වැදගත් සංධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් නාද 2016 පවත්වන ලදී. අඛණ්ඩව සත්වන වරට පැවැති නාද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ශ්‍රී සුමංගල ගොඩනැගිල්ලේ කියවීම් ශාලාවේදී 2016 සැප්තැම්බර් මස 01 දින 5000 කට අධික ප්‍රේක්ෂක අකාර්ශනයක් සමග පැවැත්වුනි. මෙම විශේෂ සිදුවීම මුල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අවුරුදු පහළොවක උරුමය සැමරීම සමග සහයෝගීව සංවිධානය කරන ලදී.

මේ සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඔහුගේ උණුසුම් සුබපැතුම් එක් කරන ලදී. වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය අනුර කුමාර මහතා සමග වෛද්‍ය පීඨයේ සහ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපතිවරු, මුල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානි මහාචාර්ය ඩී. බී. පි. එච්. දිසාබණ්ඩාර, ගණකාධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හා අලෙවි දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානින් සහ අනෙකුත් අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන මහත්ම මහත්මීන් මේ සදහා සහභාගී විය.

මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූ ප්‍රේක්ෂක සමුහයට සුමංගල පරිශ්‍රය තුල ඉඩ පහසුකම් අඩු වූ නිසා පරිශ්‍රයෙන් පිටත තිරයක සජීවීව නාද 2016 විකාශය කෙරුණි. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ භාෂා, සංස්කෘතික අධ්‍යයන හා ප්‍රසාංගික කලා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානි ප්‍රදීප් රත්නායක මහතා සහ සංගීත් නිපුන් පේෂල මනෝජ් විසින් කල ඉදිරිපත් කිරීම සමස්ත ප්‍රේක්ෂක සිත් සතන් තුළ නවමු අත්දැකීමක් ජනිත කළේය.

නාද – 2016 සිසුන්ගේ ගායන, නර්ථන හා නාට්‍ය හැකියාවන්ගෙන් පිරි තිබුණි.

Recent Posts

Nada 2016 by Students’ Association of Finance

Marking another milestone, the Students’ Association of Finance (SAF) staged NADA 2016 for the seventh consecutive year on 01st September 2016 at Sri Sumangala Building Reading Hall, University of Sri Jayewardenepura, attracting a grander audience of more than 5,000. This extraordinary event was organized in conjunction with the celebration of fifteen years of jubilant legacy of the Department of Finance.

Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of University of Sri Jayewardenepura, extended his heartiest blessings for the success of the event.  Dr. Anura Kumara, the Dean of the Faculty of Management Studies and Commerce together with the Deans of the Faculty of Medical Sciences and the Faculty of Humanities and Social studies, Prof. D. B. P.H Dissabandara, Head of the Department of Finance together with the Heads of Department of Accountancy and Department of Marketing and other academic and non-academic staff members of the University grace the occasion with their invaluable participation.

The event was an absolute success with a houseful of audience with full of cheer and echoes of applauds throughout the event. Due to the limited hall capacity, to facilitate the massive audience, this time Department of Finance was able to screen NADA 2016 live outside the premises. Commemorating the success of the Department, NADA 2016 was staged showcasing the aesthetics talents of the blooming buds of the Department together with other Departments and Faculties. NADA 2016 was enlightened by the performance of two eminent public personalities in the musical industry; Mr. Predeep Rathnayake, Head, Department of Languages, Cultural Studies and Performing Arts, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Sri Jayewardenepura and Sangeeth Nipun Peshala Manoj. The duo presented a mesmerizing play blended with their research based experiments adding more glamour to Nada 2016. This novel experience was able to place an everlasting memory in the minds of the entire audience.

This time also NADA facilitated a sound platform for the multitalented undergraduates of the University to showcase their aesthetic talents beyond the classroom education. The night of NADA 2016 was lightened with a proper blend of singing, dancing, drama and instrumental items performed by the students.

NADA 2016 successfully ended with cheerful faces enriched with melodies of sounds and memories of lovely moments marking yet another extravagant event in the University calendar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts