ජාතික සම්මාන පිරිනැමීමේ උත්සවය 2017

2017 මාර්තු මස 20 වැනිදා නෙලුම් පොකුණ රඟහලේදී පැවති ජාතික සම්මාන පිරිනැමීමේ උත්සවයේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ සමාජ හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ප්‍රනීත් අභයසුන්දර මහතාට කලාශුරි සම්මානයද, ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉගැන්වීමේ ඒකකයේ ජ්යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය මධුභාෂිනී රත්නායක මහත්මියට කලා කීර්ති සම්මානයද,  ජපුර විද්‍යාර්ථයින්ගේ සංගමයේ සභාපති ඩබ්ලිව්. කේ. එච්. වෑගපිටිය මහතාට දේශබන්දු සම්මානය සහ රසායනවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ සම්මානිත මහාචාර්ය එරල් රැඩ්ක්ලිෆ් ජෑන්ස් මහතාට විද්‍යා ජෝති සම්මානය හිමිවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News