තුනී පොලිතින් බෑග් හා ලන්ච් ෂිට් තහනමට කාන්තාවගේ සුදානම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපතිනී මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය විසින් සැප්තැම්බර් පළමු වැනිදා සිට රට පුරා ක්‍රියාත්මක වන තුනී පොලිතින් සිලි සිලි බෑග් හා ලන්ච් ෂිට් තහනමට අපේ කාන්තාව සුදානම් විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ වටිනා ලිපියක් 2017 ජුලි මස 30 වැනිදා සිළුමිණ පුවත්පතේ පලවිය.

ලිපිය කියවීම සඳහා පිවිසෙන්න : http://archives.silumina.lk/epaper/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News