“මිස් ස්කුබා” ජාත්‍යන්තර තරගයට ජපුර රෝශිමා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ 3 වැනි වසර සිසුවියක වන රෝශිමා විතානගේ “මිස් ස්කුබා” ශ්‍රී ලංකා ලෙස කිරුළු පැළඳි අතර 2016 නොවැම්බර් මස 19 වැනිදා මැලේසියාවේ පැවැත්වෙන “මිස් ස්කුබා” ජාත්‍යන්තර තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරනු ඇති.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණයක් සදහා ඇයට සුභාශිංසන එක් කරනවා!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News