ශ්‍රී ලංකා විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රීඩා ( SLUG ) – 2016

web2-640x336

ශ්‍රී ලංකා විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රීඩා ( SLUG ), ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාලවල උත්කෘෂ්ටම ක්‍රීඩා උළෙල, විශ්ව විද්‍යාලීය සිසුන්ගේ සැගවුණු දක්ෂතා මුදා හැරීමේ මහා වේදිකාවයි.

මෙම උත්සවය 1980 එකල පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ශාරීරික සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ලෙස්ලි මහතාගේ යෝජනාවකට අනුව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දී ආරම්භ විය. එදා සිට මේ ක්‍රීඩා උළෙලට ස්වදේශීය විශ්ව විද්‍යාලීය සිසුන්ගේ හදවත් එක් කරන්නට හැකි වුන අතර ඉදිරි වසර වලදීත් එය ඒ ආකාරයටම සිදු වනු ඇත. සම්ප්‍රදාය අනුගමනය කරමින් අවුරුදු 3 කට වරක් SLUG සංවිධානය කරනවා. පිට පිට 12 වෙනි වරටත් එය මේ අවුරුද්දේ පැවැත්වීමට නියමිතයි.

SLUG 2016 හි සත්කාරකත්වය සැප්තැම්බර් 1 වන දා සිට 13 වනදා දක්වා කුලියාපිටිය වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය විසින් සපයනු ඇති. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය, පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය, මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය, කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය, රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය, යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලය, රජරට විශ්ව විද්‍යාලය, සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය, වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග විශ්ව විද්‍යාලය, සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාලය සහ ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලය ක්‍රීඩා 22 ක් සදහා තමන්ගේ උපරිමය සමග මෙයට සහභාගී වනු ඇත.

සියළුම විශ්ව විද්‍යාලවල සිසුන් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා තරු ශූරයන් බවට පත් වනු දැකීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් පසුවෙනවා. සෑම විටම මෙන්, ජ’පුර ඇති දක්ෂ ක්‍රීඩා තරු තමන්ගේ විශ්ව විද්‍යාලයට මහිමය ගෙන ඒමට සූදානම් ව සිටි. අපි ඔවුන්ට ජ’පුර ආඩම්බර කරනු පිණිස වාසනාව හා  සියලු ධෛර්යය පාර්ථනා කරමු.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News