ஓய்வறைஅங்கத்துவத்திற்காக விசேட மருத்துவ சேவை

புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஓய்வறைக்கு அங்கத்தவ அடையாள அட்டைகள் வழங்கும் விசேட மருத்துவ செவை2017 ஜூன் 22ஆம் திகதி மு.ப. 11.00 முதல் பி.ப. 1.00 வரை இடம்பெறும்.

விண்ணப்பம் பதவிறக்கவும் : Santhagaraya

 

 

Category Posts

සන්ථාගාර සාමාජිකත්වය සඳහා විශේෂ සායනයක්

අලුතින් ඉඳි කරන ලද සන්ථාගාරය සඳහා සාමාජිකත්ව හැදුනුම්සපත් නිකුත් කිරීමේ විශේෂ සායනයක් 2017 ජුනි 22 වැනිදා පෙ.ව. 11..00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා පැවැත්වේ.

අයදුම් පත බාගත කරගන්න : www.santhagaraya.sjp.ac.lk/wp-content/uploads/2017/06/Membership_Application_Form

 

 

Category Posts

Special Clinic on Issuing ID to Santhagaraya

Special clinic has been organised to be held on 22nd Thursday 2017 in order to issue new identity card for admittance to the Santhagaraya. Committee Members of the “Santhagaraya” Senior Common Room of the University, invite academics to participate and acquire their access on the mentioned day. Membership Applications can be download via : Santhagaraya

 

 

Category Posts