ஓய்வறைஅங்கத்துவத்திற்காக விசேட மருத்துவ சேவை

புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஓய்வறைக்கு அங்கத்தவ அடையாள அட்டைகள் வழங்கும் விசேட மருத்துவ செவை2017 ஜூன் 22ஆம் திகதி மு.ப. 11.00 முதல் பி.ப. 1.00 வரை இடம்பெறும்.

விண்ணப்பம் பதவிறக்கவும் : Santhagaraya

 

 

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

සන්ථාගාර සාමාජිකත්වය සඳහා විශේෂ සායනයක්

අලුතින් ඉඳි කරන ලද සන්ථාගාරය සඳහා සාමාජිකත්ව හැදුනුම්සපත් නිකුත් කිරීමේ විශේෂ සායනයක් 2017 ජුනි 22 වැනිදා පෙ.ව. 11..00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා පැවැත්වේ.

අයදුම් පත බාගත කරගන්න : www.santhagaraya.sjp.ac.lk/wp-content/uploads/2017/06/Membership_Application_Form

 

 

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

Special Clinic on Issuing ID to Santhagaraya

Special clinic has been organised to be held on 22nd Thursday 2017 in order to issue new identity card for admittance to the Santhagaraya. Committee Members of the “Santhagaraya” Senior Common Room of the University, invite academics to participate and acquire their access on the mentioned day. Membership Applications can be download via : Santhagaraya

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts