ஓய்வறைஅங்கத்துவத்திற்காக விசேட மருத்துவ சேவை

புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஓய்வறைக்கு அங்கத்தவ அடையாள அட்டைகள் வழங்கும் விசேட மருத்துவ செவை2017 ஜூன் 22ஆம் திகதி மு.ப. 11.00 முதல் பி.ப. 1.00 வரை இடம்பெறும்.

விண்ணப்பம் பதவிறக்கவும் : Santhagaraya

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News