ஆசிரியர் குலாம் ஓய்வறை அங்குரார்ப்பணம் சைதல்

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக சுமங்கள கட்டடத்தின் மொட்டை மாடியில்புதிதாக நிர்மானிக்கப்பட்ட ஆசிரியர் குலாம் ஓய்வறைஉபவேந்தர் பேரசிரியர் திரு சம்பத் அமரதுங்க அவர்களால்2017ஜூன்மாதம் 14ஆம் திகதிதிறந்து வைக்கப்பட்டது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News