වැලිවිටියේ ශ්‍රී සෝරත නාහිමියන්ගේ 52 වන ගුණානුස්මරණ උත්සවය

වර්ෂ 1897 දී මෙලොව එළිය ලැබ 1963 ජූලි 17 වැනි දින අපවත් වී වදාළ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදි කර්තෘ, අතිපූජ්‍ය වැලිවිටියේ ශ්‍රී සෝරත නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ 52 වැනි ගුණානුස්මරණ දින උත්සවය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2015 ජූලි මස 17 වන දින පෙ.ව. 9.15ට විශ්වවිද්‍යාලයීය බුදුමැදුර අසල දී පැවැත්විණි. විශ්වවිද්‍යාලයීය අධ්‍යයන, පරිපාලන සහ අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩල වල සාමාජිකයන් ඇතුලු සිසු දරු දැරියන් මෙම අවස්ථාවට සඳහා සහභාගී විය.

ගුණානුස්මරණ දේශනය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාස හා පුරා විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ හිටපු අංශ ප්‍රධානී හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ මහාවංශ සම්පාදක මණ්ඩලයේ ලේකම්, සේවා සම්මානිත මහාචාර්ය මාලනී ඇඳගම මහත්මිය විසින් පවත්වන ලදී.

එතුමිය විසින් පවත්වන ලද ගුණානුස්මරණ දේශනය පහතින්…

වැලිවිටියේ ශ්‍රී සෝරත නාහිමි

Photographs: Bandara (Japura Media – CITS)

Category Posts