නැවතත් සොබාදහමට

නැවතත් සොබාදහමට යන මැයෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජීව විද්‍යාඥයින්ගේ සංගමය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වන හා පාරිසරික සංගමය සමඟ සහයෝගීත්වයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ තරුණ පරපුර සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර රටාවකට හුරු කරවීමට, චලනයන් වැඩි දියුණු කිරීමට, විවේකය හා අධ්‍යාත්මය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට හා එමගින් පරිසර සංරක්ෂණ ප්‍රවර්ධනය කිරීමටයි.
මෙම වැඩසටහන් මාලාවේ පළමු දියත් කිරීම 2019 ජනවාරි මස 28 වන දින වන හා පාරිසරික අධ්‍යනාංශය අසල පිහිටි උද්භිද උද්‍යානයේදී සිදු කෙරුණු අතර එහිදී ප්‍රධාන මාතෘකා 4ක් යටතේ සාකච්ඡා පැවැත්විණ.

1. කමු – සකස් නොකරන ලද ආහාර
2. යමු – චලනයන් වැඩි දියුණු කිරීම
3. ඉමු – විවේකය හා අධ්‍යාත්මය ප්‍රවර්ධනය කිරීම
4. සුරකිමු – පරිසර සංරක්ෂණ ප්‍රවර්ධනය කිරීම

මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා, විශ්ව විද්‍යාලයීය ලේඛකාධිකාරී ඥානසිරි බ්‍රිටෝ මහතා, නැවතත් සොබාදහමට ව්‍යාපෘති නිර්මාතෘ හා වන හා පරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර මහතා සහ තවත් සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී විය.

වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා වෙබ් අඩවිය http://science.sjp.ac.lk/backtonature/

ෆේස්බුක් මඟින් සම්බන්ධ වන්න https://www.facebook.com/backtonatureSriLanka/

Recent Posts

Back to Nature-නැවතත් සොබාදහමට

Back to Nature project was launched to promote healthy eating, increase movements, promote resting and spirituality among the young generation and to promote Environmental Conservation. This program was conducted in collaboration with Forestry and Environment Society of the University of Sri Jayewardenepura and with Young Biologists’ Association, Sri Lanka.

Launching of the first programme of this Back to Nature project was held on 28 January 2019 at Botanical Gardens in front of the Faculty of Applied Sciences, USJP.

Four areas considered in this program are;

  1. කමු Eat – Eat unprocessed raw food.
  2. යමු Move – Promote movement rich lifestyle replacing modern sedentary and sitting lifestyle.
  3. ඉමු Rest – Rest, Sleep, Meditate, Spirituality. Making Connections. Getting rid of screen life.
  4. සුරකිමු Conserve Nature

Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Prof. Sudantha Liyanage; Dean of the Faculty of Applied Sciences, Mr. Gnanasiri Brito, Registrar of the University, heads of departments and academic members participated in this programme.

An introductory speech was delivered by Prof. Hiran Amarasekara; founder of the Back to Nature programme and Professor at the Department of Forestry and Environmental Sciences.

Undergraduate students of the University of Sri Jayewardenepura and members of the Young Biologists’ Association, Sri Lanka also participated in the programme which included short drama series and performance of traditional exercises that are included in Angampora; traditional martial art.

For more details visit Back to Nature Website http://science.sjp.ac.lk/backtonature/

Join Facebook https://www.facebook.com/backtonatureSriLanka/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts