ඇමරිකානු විශේෂඥ වැඩසටහනක් ජපුර පිහුටවයි

එක්සත් ජනපද-ශ්‍රී ලංකා ශිෂ්‍යත්ව කොමිසම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතන 3 ක් එක්ව සිදු කරනු ලබන ගැටළු විසදීමේ කාර්යයට එයටම අදාළ වූ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ අනුග්‍රහයෙන් ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතිය එක්සත් ජනපද මහාචාර්ය කිර්ති ප්‍රේමදාස මහතා සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ රවින්ද්‍ර ද සිල්වා මහතාගේ සම්බන්ධීකරණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. මෙහි ආරම්භක වැඩසටහන 2018 ජුලි මස 05 වැනිදා පැවැත්වූ අතර මේ ව්‍යාපෘතිය හරහා අධ්‍යනාංශයේ විශේෂවේදී උපාධිය හදාරන සිසුන්ට සහ සාමාන්‍ය උපාධිය හදාරන සිසුන්ට විශේෂ අවස්ථා රැසකට මඟ පාදයි. ඒ අතර පෞද්ගලික ආයතන සමඟ එක්ව ගැටළු විසදීම සහ මහාචාර්යවරුන් සමඟ නව තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කරමින් සම්බන්ධවී කාලය ඉතුරු කරගනිමින් නව්‍යකරණය වීමද ඇතුලත්වේ.

උපුටා ගැනීම් :
Daily Mirror: http://www.dailymirror.lk/article/Fulbright-Specialist-Programme-established-at-Japura-Uni-152179.html
Daily FT: http://www.ft.lk/ft-education/Fulbright-specialist-program-established-at-University-of-Sri-Jayewardenepura/10515-658338

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News