දකුණු ආසියාවේ විශාලතම වන හා පාරිසරික සමුළුව 24 වන වරටත් මීගමුවේදී පැවැත්විණ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් අඛණ්ඩව 24 වැනි වතාවටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ ජාත්‍යන්තර වන හා පාරිසරික සමුළුව 2019 ඔක්තෝබර් මස 11 සහ 12 යන දිනවලදී නුගේගොඩ ජෙට්වින් බ්ලූ හෝටලයේදී සාර්ථකව පැවැත්විණ. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලලීන් කරුණානායක මහතාද අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානීන්ද මහාචාර්ය වරුන්ද තවත් අධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයේ පිරිසක්ද මෙම සමුළුවට සහභාගී විය. සමුළුවේ මුලසුන හෙබවූයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය උපුල් සුබසිංහ මහතා වූ අතර ආචාර්ය වරුණි ජයසූරිය මෙනෙවිය, ආචාර්ය ප්‍රියාන් පෙරේරා මහතා මෙම සමුළුවේ සම්බන්ධීකාරකයන් ලෙස කටයුතු කරන ලදී. විද්වතුන් 250ක් පමණ සහභාගී වූ මෙම සමුළුවේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය මයිකල් ඩියුක් මහතා සහ සමුද්‍ර ජීව විද්‍යාඥ ආචාර්ය ආශා ඩි වොස් මෙනෙවිය ආරාධිත දේශන ඉදිරිපත් කළහ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News