ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු “බ්ලොක්චේන්” විද්‍යාගාරය ජ’පුරෙන්

2017 දෙසැම්බර් මස 12 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති කාර්යාලයේ පැවති හමුවකදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු “බ්ලොක්චේන්” විද්‍යාගාරය පිහිටුවීම සඳහා ඇමරිකානු අරමුදලක් සමඟ සම්බන්ධ වීමට තීරණය කළේය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේ ආචාර්ය චන්දිම ජිවන්දර මහතා සහ ආචාර්ය චන්දිමාල් අලහකෝන් මහතා, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ ආචාර්ය ප්‍රසාද් ජයවීර මහතා සහ ඇමරිකානු නියෝජිතයින් කිහිප දෙනෙකු සහභාගී වූහ.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/usjp-partners-with-krmg-capital-to-establish-the-first-ever-blockchain-laboratory-in-sri-lanka/

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News