දකුණු ආසියානු කලාපීය සහයෝගිතා සංගමයේ සිතුවම් ප්‍රදර්ශනය 2018

දකුණු ආසියානු කලාපීය සහයෝගිතා සංගමයේ සිතුවම් ප්‍රදර්ශනය 2018 ජුලි මස 10 වැනිදා සිට 13 වැනිදා දක්වා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පුස්තකාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. ඇෆ්ගනිස්ථාන, බංගලාදේශ, ඉන්දියා, මාලදිවයින, නේපාල, පකිස්ථාන සහ ශ්‍රී ලංකා යන සියලුම සාමාජික රටවල සිතුවම් මෙහිදී ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. මෙහි ප්‍රදර්ශනයේ සමාරම්භක අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts