නවෝත්පාදන හා ව්‍යවසායකත්වය කරා යන මාවත සඳහා USJ සහ NSYSU අතර සහයෝගිතාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ විශ්වවිද්‍යාල සමඟ සහයෝගීතාවයෙන් පශ්චාද් හා ආචාර්ය උපාධි පිරිනැමීම මගින් කීර්තිමත් පර්යේෂකයන් ලෙස තම ශිෂ්‍යයන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීමේ ප්‍රමුඛයා බවට පත්ව තිබේ. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, ලෝක මට්ටමේ විශ්ව විද්‍යාල ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා සමග 2019 ඔක්තෝබර් මස 24 වන දින සිට 27 වන දින දක්වා තායිවානයේ ජාතික සන්-යත්සෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ සංචාරයක නිරත විය.
වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න 

Vice President Dr. Yang-Yih Chen, Prof. Ranil De Silva, Director World Class University Project, Vice Chancellor Prof. Sampath Amaratunge, Prof. Ying-Yao Cheng, President of NSYSU with Dr. Chih-Wen Kuo, Vice President for Office of International Affairs (OIA) and Vice President Dr. Mitch Chou, Office of Research & Development (ORD) of NSYSU 
Left: Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor and Prof. Ranil de Silva, Director of World Class University Project visited RSRCTB with Dr. Jentaie Shiea, Director Toxicology and Biomedicine and Prof. Yu-Chung Chiang
Right: Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor and Prof. Ranil de Silva, Director of World Class University Project visited ECSTIC Taiwan Center with Prof. Chih-Chuang Liaw.
Left: Prof. Sampath Amaratunge, and Prof. Ranil de Silva, at the Aerosol Science Dept. with Prof. Chia C. Wang and Prof. Yu-Chung Chiang
Right: Prof. Sampath Amaratunge, and Prof. Ranil de Silva, at the Kaohsiung International Food Show with Prof. Yu-Chung Chiang
Prof. Sampath Amaratunge, and Prof. Ranil de Silva, visited Marince Biology Museum with Prof. Chih-Chuang Liaw.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News