November 2016

Month

espernza
ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ සමස්ත ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනේ අවසන් මහා තරගය 2016 නොවැම්බර් මස පළමු වැනි දින බිෂොප් විද්‍යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විය. මෙහි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහභාගී වූ අතර කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය යු. අනුර කුමාර මහතා, සම්භාවනීය...
Read More
navaratree
කලා පර්ෂදය, සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ විශ්ව විද්‍යාලීය සංහිදියා ව්‍යාපෘතිය විසින් සංවිධානය කරන ලද ” නවරාත්‍රී උත්සවය” 2016 නොවැම්බර් මස 04 වැනි දින සවස 6.00 ට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලීය විද්‍යා ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව වර්ණවත් කිරීම සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහභාගී විය.
Read More
Introduction to the Process of Management
මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ වැඩසටහනක් වන “කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය හැඳින්වීම” පිලිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවේ පළමු කණ්ඩායම සදහා සහතික පත්‍ර පිළිගැන්වීම 2016 නොවැම්බර් මස 3 වැනිදා විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය.
Read More
farewell-ceremony-for-prof
ජ්‍යෙෂ්ට මහාචාර්ය ඩබ්ලිවු. එම්. ඒ. බණ්ඩාර මහතා සදහා සඳහා සමුගැනීමේ උත්සවයක් මුල්‍ය අධ්‍යයනාංශයේ සිසුන් විසින් 2016 නොවැම්බර් මස 3 වැනි දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ මුණසිංහ ශාලාවේදී පැවැත්විය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය යු. අනුර කුමාර මහතා සහ අනෙකුත් ආචාර්යවරුන් සහ සිසුන් මේ...
Read More
Prasanthi Head Dept of Forestry
වන හා පරිසර විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අංශ ප්‍රධානි ආචාර්ය ප්‍රශාන්ති මහත්මිය විසින් 2016 නොවැම්බර් මස 2 වැනිදා සිට 5 වැනිදා දක්වා ඉන්දියාවේ දිල්ලි නුවර එක්සත් ජාතින් විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ආපදා අවදානම් අවම කිරීම පිලිබඳ වැඩමුළුවේදී දේශනයක් සිදු කරයි.
Read More
gee-magala-audence-amaradewa-vc
“පිපුණ කුසුම පරවූවා බඹර කිකිණි ගොළු වුණා” මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න අප මහඇදුරුතුමන්ගේ ඇරයුම පිළිගෙන එදා  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පැවැත්වූ “ගී මාගල” වැඩසටහනට සපැමිණි ආචාර්ය පණ්ඩිත් ඩබ්. ඩී. අමරදේවයන්  ඔහුගේ මධුර මනෝහර ගී ස්වරයෙන් සරසවියේ අප හැමගේ ගී පවස නිවාලූවේ ඒ සදහා රුපියල් ශත වලින් මිලක් අය නොකරමින්… ඒ නිහතමානී සොදුරු මිනිසා අප අතරට එක් කළ...
Read More
lms-platform
පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන් පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක මහත්ම මහත්මීන් සදහා නව මෘදුකාංගයක් හදුන්වාදීමේ වැඩමුළුවක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේදී පැවැත්විය. මෙහි සම්පත් දායකයින් ලෙස උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපතිනි මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය, විශ්ව විද්‍යාලීය වෙබ් කණ්ඩායමේ මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර මහතා සහ මහාචාර්ය ආර්. ජී. එන්. මීගම මහතා සහභාගී විය.
Read More
economic-week-metae-2016
මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ආර්ථික සතියේ අන්තර් පාසල් විවාද මූලික වටයේ තරග 2016 නොවැම්බර් මස 2 වැනිදා පැවැත්විය. උසස් පෙළ සිසුන්ගේ සහ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ ආර්ථික විද්‍යා දැනුම හුවමාරු කරගැනීමේ අරමුණින් පවත්වන මෙම වැඩසටහනේ අවසන් වටයේ තරග 2016 නොවැම්බර් මස 15 වැනිදා පැවැත්වේ.
Read More
waadiya-novel-2
සිංහල හා ජන සන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශයේ නිබන්ධක ආශා රැළපනාව මහත්මියගේ “වාඩිය” නවකතාව දොරට වැඩුමට සමගාමිව “නුවරකලාවිය සංස්කෘතිය” බුද්ධිමය සංවාදය 2016 නොවැම්බර් මස 1 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත්විය.
Read More
English Day 2016
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ ව්‍යාපාරික සන්නිවේදන ඒකකයේ වැඩසටහනක් වන “වාර්ෂික ඉංග්‍රීසි දිනය” 2016 ඔක්තෝම්බර් මස 31 වැනිදා පීඨයේ කේ. ඒ. මුණසිංහ ශාලාවේදී පැවැත්විය. පළමු වසර සිසුන් විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහන සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති, පීඨයේ කථිකාචාර්යවරුන්, ඉංග්‍රීසි...
Read More
1 2 3

Recent Comments