May 2018

Month

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ 2018 අධ්‍යයන පටිපාටි ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාවලිය පිලිබඳ වූ වැඩසටහන 2018 මැයි මස 25 වැනිදා පිඨාධිපති මහාචාර්ය ඩි. පි. එස්. චන්ද්‍රකුමාර  මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් පැවැත්විය.
Read More
Curriculum development process organized by the Faculty of Humanities and Social Sciences was held on 25th May 2018 at the Faculty boardroom. This event was organized to develop and identify necessary soft skills that are sought by the most of the government and private sector employees from the graduates of universities. Prof. D. P. S. Chandrakumara,...
Read More
බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ බෞද්ධ සමිතියේ ආචාර්ය අජාන් සුජාතෝ තෙර සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු විශ්විද්‍යාලීය ප්‍රජාව අතර හමුවක් 2018 මැයි මස 25 පැවති අතර උන්වහන්සේ විසින් රචිත පොත් ඇතුළු වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/buddhism/meeting-bhante-ajahn-sujato-australia/
Read More
A meeting with Bhante Ajahn Sujato, a teacher at the Buddhist Society of Western Australia and the founder of Santi Forest Monastery in New South Wales, was held on 25th May 2018 at the boardroom of the administrative building of the University. Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of University Sri Jayewardenepura, Prof. Sudantha Liyanage, Dean of...
Read More
Professor Sampath Amaratunge the Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura was presented with an honorary degree(Sammanopadhiya) by the unanimous agreement of the Vidyadara Sabhava of the Maligakanda Vidyodaya Pirivena at the 107th Commemoration ceremony of Ven. Hikkaduwe Sri Sumangala Thero. The occasion was held on the 4th of May 2018 at the Maligakanda Vidyodaya Pirivena premises....
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලීය උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා හට 2018 මැයි මස 04 වන දින මාලිගාකන්ද විද්‍යෝදය පිරිවෙනෙහි පැවති “පුජ්‍ය හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියන්ගේ 107 වැනි ගුණානුස්මරණය” උත්සවයේදී පිරිවෙනාධිපති ස්වාමින් වහන්සේ විසින් ගෞරව උපාධියක් පිරිනමන ලදී. මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා හට මලයාසියාවේ පිහිටි ධර්ම බෞද්ධ විශ්විද්‍යාලයදී, 2017 දෙසැම්බර් මස 3 වනදා තවත් උසස් උපාධියක් පිරිනමනලදී
Read More
විශ්වවිද්‍යාලීය පර්යේෂණ කවුන්සිලය මගින් නිබන්ධන සහ උපුටා දැක්වීම් දත්ත එකතුව සඳහා අත්හදා බැලීමේ ප්‍රවේශයක් ලබා දී ඇති අතර එහි කල් ඉකුත් වීමේ දිනය 2018/06/22 වේ. ප්‍රවේශය පිලිබඳ තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/news/scopus-can-accessed-free-22nd-june-japura-users/
Read More
The University research council is pleased to provide the trial access to the Scopus. Trial end date:  22/06/2018 This limited trial access provided for product testing purposes only and will be subject to the terms set forth in the Elsevier terms and conditions, including but not limited to the usage restrictions and limitations of liability set...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය විසින් අදාළ සුදුසුකම් සපුරා ඇති අපේක්ෂකයන්ගෙන් පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා 2018.06.20 දින දක්වා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය ජනසන්නිවේදනය පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (I ශ්‍රේණිය)/ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (II ශ්‍රේණිය)/ කථිකාචාර්ය (ආධුනික) / තාවකාලික කථිකාචාර්ය තනතුර සිංහල (වාග්විද්‍යාව/ සාහිත්‍ය න්‍යාය හා සාහිත්‍ය විචාරය) පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (I ශ්‍රේණිය)/ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (II ශ්‍රේණිය)/...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ චීන භාෂා උපාධියක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වූ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ චීන සංචාරය අතර සිදුවිය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනාංශය සමඟ 2015 සිට පැවති සහයෝගිතාවයේ ප්‍රතිපලයක් වශයෙන් අත්සන් තැබුණු අවබෝධතා ගීවිසුම පිලිබඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න :  www.sjp.ac.lk/academic/usj-signs-mou-zhejiang-shuren-university-vice-chancellors-visit-china/
Read More
1 2 3 6