September 2018

Month

වර්තමාන සමාජයේ වැඩි වශයෙන් ම කතිකාවට භාජන වී ඇති මාතෘකාවක්‌ වන්නේ රිලවුන් සහ ඔවුන් ගෙන් සිදු වන වගා හානියයි. මෙයට ප්‍රධාන හේතුව වී ඇත්තේ මේ ප්‍රශ්නය ආර්ථිකයට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකට බලපෑම් කිරීමට පටන්ගෙන ඇති තිබීම ය. එබැවින් රාජ්‍ය මට්‌ටමෙන් පවා මේ ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා නොයෙකුත් ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට අවතීර්ණ වී ඇත. පසුගිය දා ජනාධිපතිවරයාද විශේෂ ප්‍රකාශයක්‌...
Read More
වර්තමාන සමාජයේ වැඩි වශයෙන් ම කතිකාවට භාජන වී ඇති මාතෘකාවක්‌ වන්නේ රිලවුන් සහ ඔවුන් ගෙන් සිදු වන වගා හානියයි. මෙයට ප්‍රධාන හේතුව වී ඇත්තේ මේ ප්‍රශ්නය ආර්ථිකයට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකට බලපෑම් කිරීමට පටන්ගෙන ඇති තිබීම ය. එබැවින් රාජ්‍ය මට්‌ටමෙන් පවා මේ ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා නොයෙකුත් ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට අවතීර්ණ වී ඇත. පසුගිය දා ජනාධිපතිවරයාද විශේෂ ප්‍රකාශයක්‌...
Read More
Rechargeable Li-ion batteries are widely used throughout the world as electrical energy storage devices due to their advantages over other existing batteries. They have many attractive characteristics such as high energy density, lightweight and low maintenance. On the other hand, the major disadvantages are fast ageing, high production cost, and needing circuit protection from being...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ රසායනික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් විසින් ඉල්මනයිට් වැලි භාවිතා කර අඩු වියදමකින් නිපදවිය හැකි ලිතියම් බැටරියක් පර්යේෂණ මට්ටමින් සාර්ථකව නිපදවා ඇත. ඒ පිලිබඳ වූ වීඩියෝ වාර්තාකරණය පහතින් දැක්වේ.
Read More
This programme provides participants with an introduction to the management and analysis of quantitative data using an appropriate software package. The programme explores the nature of quantitative data, the relationship between quantitative analysis and theory building, and some of the major topic areas of statistical analysis. Knowledge of these allows for a more thorough understanding...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය විසින් මෙහයවන පරිගණක මුලික කරගත් දත්ත විශ්ලේෂණය පිලිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක් 2018 නොවැම්බර් මස ආරම්භ වන අතර එහි දේශන සෙනසුරාදා දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා පැවැත්වේ. අයදුම් කිරීමේ අවසාන දිනය : 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 30  වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/management-commerce/training-programme-computer-based-data-analysis-call-applications-2018
Read More
Application Procedure Fill the application online and submit or handover properly filled application with relevant photocopies of the certificates to the Deputy Registrar of the Faculty of Graduate Studies. Pay the application fee of Rs. 1,000/- to account number 053010005899 from any People’s Bank branch. OR Pay online via Visa or MasterCard in LKR. After you have made the payment of application fee, upload the following...
Read More
පාඨමාලව සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට හා වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීමට පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/courses/postgraduate-diploma-marketing-management
Read More
Venerable Prof. M. Wijithadhamma, Head of the Department of Pali and Buddhist Studies, in the Faculty of Humanities and Social Sciences of the  University of Sri Jayewardenepura was awarded the prestigious “Buddhist Literary Award-2018’ for his latest work, “Dasa-bodhisattuppatti-kathā Aṭṭhakathā” (දසබෝධිසත්තුප්පත්තිකථා අට්ඨකතා) (Commentary on the Birth Stories of Ten (Future) Bodhisatvas). The award for the Best Academic Research...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අධ්‍යයනාංශයේ අංශ ප්‍රධාන පුජ්‍ය මහාචාර්ය එම්. විජිතධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේට ‘බෞද්ධ සාහිත්‍ය සම්මාන – 2018’ ගෞරව සම්මානය හිමිවිය. උන්වහන්සේ විසින් රචිත දසබෝධිසත්තුප්පත්තිකථා අට්ඨකතා කෘතියට හිමි වූ මෙම සම්මානය 2018 සැප්තැම්බර් මස 14 වැනිදා කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති ‘බෞද්ධ සාහිත්‍ය සම්මාන – 2018’ දී පුජ්‍ය...
Read More
1 2 3 4