September 2018

Month

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 44 වැනි උපධි ප්‍රාධානොත්සවය 2018 සැප්තැම්බර් මස 06 සහ 07 යන දෙදින කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවැත්විය. ප්‍රථම සහ පශ්චාත් උපාධි 3000 කට අධික ප්‍රමාණයක් පිරිනැමුණු මෙම උපධි ප්‍රාධානොත්සවයසඳහා  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ආචාර්ය පුජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර හිමියන් සහ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී විය. උපධි ප්‍රාධානොත්සවය ආවරණය කිරීමේ...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධි සහ විස්තාරිත පාඨමාලා ඒකකය විසින් මෙහෙයවනු ලබන ශාස්ත්‍රවේදී මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධියේ ආරම්භක වැඩසටහන 2018 සැප්තැම්බර් මස 08 වැනිදා පැවැත්විය.  
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සමඟ ශිෂ්‍ය, කාර්ය මණ්ඩල හුවමාරු සහ සහයෝගිතා පර්යේෂණ සිදු කිරීම ආදිය වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කරගෙන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ලෝක මට්ටමේ විශ්වවිද්‍යාල ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා චීනයේ අධ්‍යාපන ආයතන දෙකක සංචාරයක නිරත විය.
Read More
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් මඟින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාරීරික අධ්‍යයන අධ්‍යනාංශයට මුල්‍යමය අනුග්‍රහය දැක්වීමේ වැඩසටහනක් 2018 සැප්තැම්බර් මස 05 වැනිදා පැවැත්වූ අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී එස්. ඒ. පි. සුරියප්පෙරුම මහතා සහ සාමාන්‍ය කළමනාකරු ඩබ්ලිව්. කේ. ඒ. ඒ. ජයරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසක්...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 44 වැනි උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2018 සැප්තැම්බර් මස 6 සහ 7 යන දෙදින කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ. ප්‍රථම සහ පශ්චාත් උපාධි ලබාගන්නා සියලුම සිසුන් සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ආචාර්ය පුජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර හිමියන් සහ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සුභාසිංශන පණිවිඩ නිකුත් කර ඇත. මිට  අමතරව පීඨ 7 පීඨාධිපතිවරුන් සහ...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නව්‍යකරණ, නිපැයුම් සහ ව්‍යාපාර නිර්මාණ  සභාව විසින් සංවිධානය කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපළ පිලිබඳ වූ ක්‍රියාකාරී වැඩමුළුවක් 2018 සැප්තැම්බර් මස 04 වැනිදා බොරලැස්ගමුව හෝටලයකදී පැවැත්විය.  
Read More
  5 වැනි බහුවිධ ප්‍රවේශය පිලිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව 2018 අගෝස්තු මස 31 වැනිදා සිට සැප්තැම්බර් මස 02 වැනිදා දක්වා කළුතර “ටැංජරින්” හෝටලයේදී පැවැත්විය. “බහුවිධ ප්‍රවේශය හරහා තිරසර සංවර්ධනය” යන තේමාව යටතේ පැවති මෙම සමුළුවේ ප්‍රධාන දේශකය ලෙස විද්‍යා, තාක්ෂණ, පර්යේෂණ, කුසලතා සංවර්ධන සහ උඩරට උරුමය පිලිබඳ අමාත්‍ය ගරු මහාචාර්ය මොහාන් මුණසිංහ මහතා සහභාගී වූ අතර...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 13 වැනි බාහිර උපාධි උපාධිප්‍රධානොත්සවය 2018 සැප්තැම්බර් මස 27 සහ 28 දෙදින කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වූ අතර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති පුජ්‍ය ආචාර්ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර මහා නායක හිමියන්ගේ අතින් උපාධි ප්‍රධානය සිදු විය. බාහිර උපාධි පාඨමාලා වන ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය, සමාජීය විද්‍යාවේදී පාරිසරික හා සංවර්ධන අධ්‍යයන (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය,...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විදුදය අංගම්පොර සංගමය මඟින් විශ්වවිද්‍යාලීය අධ්‍යයන හා සහායක කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අංගම්පොර පාඨමාලවක් ආරම්භ කර ඇති අතර එය සැම බදාදා දිනකම පැවැත්වේ.  
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිශීලකයින් සඳහා ලොව විශාලතම නිබන්ධන සහ උපුටා දැක්වීම් පරිගණක දත්ත ගබඩාවට ප්‍රවේශ වීමේ අවස්ථාව දැන් හිමිව ඇති අතර ඒ සඳහා පිවිසීමට පහත දිගුව භාවිතා කරන්න. http://lib.sjp.ac.lk/e-resources/ වැඩිදුර විස්තර : ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය පුස්තකාලාධිපති, ආචාර්ය උපාධිධර නයන විජයසුන්දර මහතා. විද්‍යුත් තැපෑල : librarian@sjp.ac.lk දුර : +94-11-2804194 හෝ 2758525 ෆැක්ස් : +94-11-2804194
Read More
1 2

Recent Comments