July 2019

Month

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මාධ්‍යය ඒකකය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 2019 උසස් පෙළ විවිධ විෂයයන්ට අදාළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර වීඩියෝ පාඩම් නැරඹීමට හා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ නොමිලේ බාගත කර ගැනීමට පිවිසෙන්න  Open Online Learning website, http://learn.sjp.ac.lk/ භෞතික විද්‍යාව – මහාචාර්ය කාලිංග බණ්ඩාර මහතා – පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ජීව විද්‍යාව – මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර මහතා – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය  සංයුක්ත ගණිතය – ජේය්ෂ්ඨ...
Read More
Advanced Level Model Papers 2019
Japura Media of the University of Sri Jayewardenepura has published Model Papers for GCE A/L 2019 examination in the following subjects. Students  can watch videos and download full papers free from their Open Online Learning website, http://learn.sjp.ac.lk/ Physics by Prof Kalinga Bandara, University of Peradeniya Biology by Prof Hiran Amarasekera, University of Sri Jayewardenepura Combined Mathematics...
Read More
2019 ජූලි මස 17 වන දින කොළඹ ටාජ් සමුද්‍රා හෝටලයේදී පැවැත්වූ ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන නායකත්ව සම්මාන ප්‍රදාන උළලේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශයේ ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය එච්.එච්.ඩී.එන්.පී ඕපාත මහතා ‘මානව සම්පත් අධ්‍යයනය පිළිබඳ හොඳම මහාචාර්ය’ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන ලදී.
Read More
On 17th July 2019 at Taj Samudra, Colombo the Sri Lanka Education Leadership Awards were presented by World Education Congress (WEC), CMO Asia with CMO Council as its Strategic Partner and Stars of the Industry Group as a research partner. The Awards of the highest stature were presented to Individuals and Institutions who have surpassed several levels...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය ඉංජිනේරු පීඨය හා මොබිටෙල් ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් පිහිටුවන ලදී. මෙම අවස්ථාවට විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද ඉංජිනේරු පීඨ පීඨාධිපති ආචාර්ය චමින්ද කොන්තසිංහ මහතාද අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානීන්ද ආචාර්යවරුන්ද මොබිටෙල් ආයතනයේ ව්‍යවසාය ව්‍යාපාර සාමාන්‍යාධිකාරී ප්‍රභාත් ගමගේ මහතාද එම ආයතනයේ තවත් පිරිසක්ද සහභාගී විය.
Read More
Mobitel (Pvt) Ltd and University of Sri Jayewardenepura  signed a Memorandum of Understanding (MoU) to co-create and co-innovate in the area of telecommunication, IoT, AI etc, where Mobitel and Faculty of Engineering (Department of Electrical and Electronic Engineering – USJP) will bring together their areas of expertise and knowledge for collaborative research and development. Mr....
Read More
Japura ranks 4th in webometrics top google profile ranking
Webometrics has released its July 2019   Transparent (Openness) indicator as a part of their University Ranking.  The University of Sri Jayewardnepura becomes 4th in Sri Lanka in this 2019 July Webometrics Top Google Profile rankings.  Check these rankings  https://www.webometrics.info/en/transparent Top 17 Sri Lankan Universities by Citations in Top Google Scholar profiles Eighth Edition (July 2019 version) 1. 11196 University...
Read More
Japura ranks 4th in webometrics top google profile ranking
වෙබෝමෙට්‍රික්ස්ට්‍ සිය විශ්ව විද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල කොටසක් ලෙස 2019 ජූලි විනිවිද භාවය පිළිබඳ (විවෘතභාවය) දර්ශකය නිකුත් කර තිබේ. මෙම 2019 ජූලි මාසයේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ 4 වන ස්ථානයට පත්විය. ශ්‍රේණිගත කිරීම් :  https://www.webometrics.info/en/transparent වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා : https://www.sjp.ac.lk/news/japura-university-becomes-4th-2019-july-webometrics-top-google-citation-rankings/
Read More
ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද ‘ශිල්ප සේනා – ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විප්ලවය’  2019 ජූලි මස 18 වන දින සිට 21 වන දින දක්වා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ශාලාවේදී පැවැත්විය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ජෛව තාක්‍ෂණ හා ස්නායු විද්‍යාව පිළිබඳ නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානය (ICIBN), ක්ෂේත්‍රයේ තාක්‍ෂණික කලාපයක් සංවිධානය කිරීමේ අනුබද්ධ හවුල්කරුවෙකු බවට පත්ව ඇත. මෙම ප්‍රදර්ශනයේ පරමාර්ථය...
Read More
“Shilpa Sena – Sri Lanka Technological Revolution” organized by the Ministry of Science Technology and Research to which Interdisciplinary Center for Innovation in Biotechnology & Neuroscience (ICIBN), University of Sri Jayewardenepura has become an affiliated partner in organizing a tech zone in the field of Neurotechnology – was held from 18th to 21st of July 2019 at...
Read More
1 2 3 4 5

Recent Comments

  Department Contact Info

  School Of Law

  1810 Campus Way NE
  Bothell, WA 98011-8246

  +1-2345-5432-45
  bsba@kuuniver.edu

  Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

  Social Info


  Student Resources