ප්‍රවීණ මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතාගේ ‘බිම්බා දේවී නොහොත් යශෝධරා’ වසරේ වැඩිම දළ ආදායම සහිත චිත්‍රපටය බවට පත්වේ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය ප්‍රවීණ මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතාගේ ‘බිම්බා දේවී නොහොත් යශෝධරා’ 2018 වසරේ වැඩිම දළ ආදායම සහිත චිත්‍රපටය බවට දෙරණ-ලක්ස් ෆිල්ම් අවෝර්ඩ්ස් 2019 සම්මාන උළලේදී පත්වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න: අද දෙරණ පුවත්

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News