ව්‍යාපාර අදහස් තරඟාවලිය 2019 සම්මාන ප‍්‍රදානෝත්සවය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජයීය විද්‍යාපීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ශිරන්ත හීන්කෙන්ද මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන ඒකකය මගින් සංවිධානය කරන ලද ව්‍යාපාර අදහස් තරඟාවලිය 2019 හි  සම්මාන ප‍්‍රදානෝත්සවය 2020 ජනවාරි මස 28 වන දින ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සුමංගල කියවීම් ශාලාවේ දී පැවැත් වූ අතර ප‍්‍රධාන ආරාධිතයන් ලෙස ප‍්‍රසිද්ධ සංගිීතවේදී භාතිය ජයකොඩි හා සන්තුෂ් වීරමන් යන මහත්වරුන් සහභාගී වූ අතර ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමන් වන ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා, මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජයීය විද්‍යාපීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ශිරන්ත හීන්කෙන්ද මහතා, මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජයීය විද්‍යාපීඨයේ ආචාර්යවරුන්, ජාතික ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අධිකාරියේ නිළධාරීන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් සම්බන්ධ විය.
සම්මාන ප‍්‍රදානෝත්සවයේ දී සහභාගී වූ සියලූ ම තරගකරුවන් සඳහා සහභාගීත්ව සහතික පිරිනැමූ අතර තෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් රු. 50,000.00 ක මුදල් ත්‍යාගයක්, සහතිකපත‍්‍ර හා සම්මාන පිරිනමන ලදී. දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් රු. 75,000.00 ක මුදල් ත්‍යාගයක්, සහතිකපත‍්‍ර හා සම්මාන පිරිනැමූ අතර සමස්ථ තරගාවලියේ ජයග‍්‍රාහකයා සදහා රු. 100,000.00 ක මුදල් ත්‍යාගයක්, සහතිකපත‍්‍ර හා සම්මාන පිරිනැමීම සිදු කරන ලදී.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News